Книги P-CAD

Ілюстрований самовчитель по P-CAD P-CAD
Ілюстрований самовчитель по P-CAD Назва: Ілюстрований самовчитель по P-CAD
Автор: —
Видавництво: —
ISBN: —
Рік: —
Сторінок: —
Мова: Росіянин
Формат: pdf
Розмір: 3 Мб
Опис:
Система P-CAD призначена для проектування багатошарових друкованих плат (ПП) обчислювальних і радіоелектронних пристроїв. До складу P-GAD входять чотири основних модулі - P-CAD Schematic, P-CAD PCB, P-CAD Library Executive, P-CAD Autorouters і ряд інших допоміжних програм. P-CAD Schematic і P-CAD PCB — відповідно графічні редактори принципових електричних схем і П. П. Редактори мають системи спливаючих меню в стилі Windows, а найбільше часто застосовуваним командам призначені піктограми. У бібліотеках, що поставляють разом із системою, закордонних цифрових ИМС є три варіанти графіки: Normal — нормальний (у стандарті США), DeMorgan — позначення логічних функцій, IEEE — у стандарті Інституту інженерів по електротехніці (найбільш близький до російських стандартів).Редактор P-CAD PCB може запускатися автономно й дозволяє розмістити модулл на обраному комутаційний^-комутаційнім-монтажно-комутаційному полі й проводити ручне, напівавтоматичне й автоматичне трасування провідників. Якщо P-CAD PCB викликається з редактора P-CAD Schematic, то автоматично складається список з'єднань схеми й на поле ПП переносяться зображення корпусів компонентів із вказівкою ліній електричних з'єднань між їхніми висновками. Ця операція називається впакуванням схеми на друковану плату. Потім вичерчивается контур ПП, на ньому розміщаються компоненти й, нарешті, виробляється трасування провідників.Застосування шрифтів True Type дозволяє використати на схемі й ПП напису російською мовою. Автотрассировщики викликаються з керуючої оболонки P-CAD РСВ, де й виробляється настроювання стратегії трасування. Інформацію про особливості трасування окремих ланцюгів можна за допомогою стандартних атрибутів увести на етапах створення принципової схеми або П. П. Перший трассировщик QuickRoute ставиться до трассировщикам лабіринтового типу й призначений для трасування найпростіших П. П. Другий автоматичний трассировщик PRO Route трасує ПП із числом сигнальних шарів до 32. Трассировщик Shape-Based Autorouter — бессеточная програма автотрассировки П. П. Програма призначена для автоматичного розведення багатошарових друкованих плат з високою щільністю розміщення елементів. Ефективна при поверхневому монтажі корпусів елементів, виконаних у різних системах координат. Є можливість розміщення провідників під різними кутами на різних шарах плати, оптимізації їхньої довжини й числа перехідних отворів.Document Toolbox — додаткова опція P-CAD РСВ і P-CAD Schematic для розміщення на кресленнях схем або ПП різних діаграм і таблиць, складання різних списків і звітів, які динамічно обновляються, таблиць сверловки, даних про структуру плати, технологічної й облікової інформації, розміщення на кресленнях схем списків з'єднань, висновків підключення харчування й іншої текстовой інформації. Програма призначена для розширення можливостей випуску технічної документації без використання креслярських програм типу AutoCAD. Document Toolbox дозволяє автоматизувати створення конструкторської документації, необхідної для виробництва проектованих ПП. SPECCTRA — програма ручного, напівавтоматичного й автоматичного розміщення компонентів і трасування провідників. Трасує ПП великої складності із числом шарів до 256. У програмі використається так звана бессеточная Shape-Based — технологія трасування. За рахунок цього підвищується ефективність трасування ПП із високою щільністю розміщення компонентів, а також забезпечується трасування однієї й того ж ланцюга трасами різної ширини. Програма SPECCTRA має модуль AutoPlace, призначений для автоматичного розміщення компонентів на П. П. Виклик програми виробляється автономно із середовища Windows або із програми P-CAD РСВ. P-CAD Library Executive — менеджер бібліотек. Інтегровані бібліотеки P-CAD містять як графічну інформацію про символи й типові корпуси компонентів, так і текстову інформацію (число секцій у корпусі компонента, номери й імена висновків, коди логічної еквівалентності висновків і т. д.). Програма має убудовані модулі: Symbol Editor — для створення й редагування символів компонентів і Pattern Editor — для створення й редагування посадкового місця й корпуса компонента. Упакування вентилів компонента, ведення й контроль бібліотек здійснюються модулем Library Executive. Модуль має засобу перегляду бібліотечних файлів, пошуку компонентів, символів і корпусів компонентів по всіх можливих атрибутах. Допоміжні утиліти, що утворять інтерфейс DBX (Data Base Exchange), зокрема, роблять перенумерацію компонентів, створюють звіти в необхідному форматі, автоматично створюють компоненти, висновки яких розташовані на окружності або утворять масив, розраховують паразитні параметри ПП і т. п.
Просмотров: 2901 автор: Sparky 24 октября 2007 Комментарии (0) Подробнее
Вісім уроків по P-CAD 2001 P-CAD
Назва: Вісім уроків по P-CAD 2001
Автор: М. Я. Мактас
Видавництво: Солоний^-Пресс
ISBN: 5−98003−029−8
Рік: 2003
Формат: djVu
Сторінок: 224
Мова: РосіянинОпис:
У допомозі на прикладі конкретної електричної схеми з використанням дидактичного прийому `роби як я` викладається весь цикл проектування вузла РЭС за допомогою системи P-CAD 2001. У ньому розглянутий такий маршрут проектування, при якому задіяні основні програмні модулі системи. Подібна форма викладу одночасно демонструє читачеві можливості модулів і дозволяє освоїти роботу з ними. Посібник підготовлений у вигляді уроків-занятт-уроків, пов’язаних з освоєнням окремих проектних процедур проектування РЭС. При цьому розібраний приклад проектування вузла друкованої плати електричної схеми, що включає всі основні электрорадиоэлементи, застосовувані в сучасній РЭС.
Посібник підготовлений для студентів радіотехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів і може бути корисно фахівцям-проектувальникам друкованих плат
Рейтинг статьи: Отлично
Просмотров: 3046 автор: Admin 17 июля 2007 Комментарии (0) Подробнее
P-CAD. Проектування й конструювання електронних пристроїв P-CAD
Назва: P-CAD. Проектування й конструювання електронних пристроїв
Автор: А. С. Уварів
Видавництво: Гаряча Лінія — Телекому
ISBN: 5−93517−141−4
Рік: 2004
Формат: djvu
Сторінок: 760
Мова: Росіянин


Опис:
Книга є практичним посібником із проектування й конструювання радіоелектронних пристроїв різного ступеня складності з використанням пакета програм P-CAD. Містить опис прийомів роботи, рекомендації й ради по розробці друкованих плат у наскрізному циклі, починаючи з розробки бібліотек і принципових електричних схем і закінчуючи розробкою плат і випуском конструкторської документації відповідно до ЕСКД, довідкові матеріали, необхідні для практичної роботи
Книга побудована так, що вона може використатися як самовчитель, і тоді читач, переходячи від розділу до розділу й відпрацьовуючи прийоми роботи безпосередньо на комп’ютері, зможе осягти всі тонкості й освоїти більшість прийомів роботи спрограммой.
Для розроблювачів, що спеціалізуються на розробці друкованих плат, може бути корисна студентам і радіоаматорам
Просмотров: 3505 автор: Admin 15 июня 2007 Комментарии (0) Подробнее
Довідковий посібник з роботи з підсистемою SPECCTRA в P-CAD 2001/2002 P-CAD
Назва: Довідковий посібник з роботи з підсистемою SPECCTRA в P-CAD 2001/2002
Автор: Ю. М. Елшин
Видавництво: СОЛОНЕ — Р
ISBN: 5−93455−154-Х
Рік: 2002
Формат: djvu
Сторінок: 272
Мова: Росіянин


Опис:
У дійсному керівництві наведені відомості про структуру й можливості системи автоматизованого проектування друкованих плат Specctra. Ця система включена як підсистема для автоматичних процедур розміщення й трасування в систему проектування друкованих плат PCAD-2000 (PCAD-2001), що одержала широке поширення. У книзі дані загальні відомості про підсистему Specctra, інтерфейсі цієї системи при її запуску з PCAD, наведений опис синтаксису й семантики команд для розміщення й трасування плат. Книга призначена для інженерно-технічних працівників і студентів технічних університетів, що працюють в області автоматизації проектування електронних апаратур
Рейтинг статьи: Отлично
Просмотров: 2791 автор: Admin 13 июня 2007 Комментарии (0) Подробнее
P-CAD. Технологія проектування друкованих плат P-CAD
Назва: P-CAD. Технологія проектування друкованих плат
Автор: В. Б. Стешенко
Видавництво: БХВ-Петербург
ISBN: 5−94157−292−1
Рік: 2003
Формат: djvu
Сторінок: 720
Мова: Росіянин


Опис:
У книзі, присвяченій системі автоматизованого проектування друкованих плат P-CAD, основна увага приділяється особливостям грамотної розробки схемної, конструкторської й технологічної документації, передачі плати у виробництво. Розглядаються такі основні питання, як створення принципових електричних схем, розміщення компонентів, ручне й автоматичне трасування друкованих плат і др.
Процес проектування й виробництва друкованих плат представлені автором з погляду розроблювача, що працює з вітчизняними виробниками. У книзі наведений досить докладний довідковий матеріал, що допоможе користувачам P-CAD у повсякденній роботі
Для студентів і аспірантів, розроблювачів і технологів друкованих плат
Рейтинг статьи: Хорошо
Просмотров: 3766 автор: Admin 9 июня 2007 Комментарии (0) Подробнее